News & Fairs

Search form

Art16 London's Global Art Fair
Posted by : admin tags : Art Fair
17
May
HDM Gallery will participate in "Art16" from May 19th to May 22nd, showcasing the following artists: Chen Han, Chu Chu, Fabien Mérelle, Hao Shiming, He An, Lu Chao, Pan Xiaorong, Peng Jian, Qian Jiahua, Ren Hang, Wang Xiaoshuang, Zhang Shujian, Zhao Zhao. We are pleased to welcome you on our booth A6.